„Три дни, които определят едно поколение“ разглежда масовата публика на Уудсток

А музикалният фестивал все още е емблематичен 50 години по-късно.