Рейвън-Симоне ще участва в пилотния проект „Какво да не проектираш“ за HGTV

„Лошият дизайн не позволява на хората да живеят добре и истински да се наслаждават на домовете си“, казва Raven-Symoné.