„Шампионат за сватбена торта“: Той каза / Тя каза с Джони Уиър и Тара Липински

Олимпийските кънки се откровят за приятелството си и други.