Roush Review: Тийнейджъри Адрифт в чувствителния „Ние сме това, което сме“ на HBO

Сексуалното напрежение в тази предизвикваща драма, разиграна в база на американската армия в Италия, не е „Ще го направят ли или не?“ но 'Кои са те?'