Липсва „Това сме ние“? Хвани нови есета на „Чудните години“ и „Уолтъните“ тази есен

Подгответе се за две нови (стари) предавания, които ще поражат познати акорди за поколения зрители.