Предавайте тези 6 LGBTQ+ документални филма в момента

Препоръчваме селекция, от „Видими: Извън телевизията на Apple“ до „Животът и смъртта на Марша П. Джонсън“.