Валери Бертинели Ястия при готвене за Бети Уайт и споделя любима рецепта

Актрисата казва: „Ако успея да го направя, всеки може.“