„Откажете Орландо Сория от моята къща“ Преосмисляне на нов старт

Новата серия HGTV вижда, че дизайнерът помага на новопостъпили клиенти.