„Това е футбол“ изследва как играта се свързва с универсалния човешки опит

Шест епизодните документи на Amazon се разпространяват сега.