'thirtysomething' се хвърли върху рака на Нанси, смъртта на Гари и представителството на LGBTQ

От рака на Нанси до смъртта на Гари.