Ребека Хол за „Приказки от разказа на бримката за„ Какво е да си човек “

Актрисата също визуализира мистериите на новата драма на Amazon Prime Video и разкрива за историята на своя герой Loretta.