'Striking Out': Ейми Хуберман за Tara & Eric и Ray's Reckoning в серия 2

Международната хитова драма се завръща за вълнуваща втора серия на 16 март.