Историята на Бога с Морган Фрийман получава духовно с „Гласът на Бог“

Морган Фрийман обикаля света на лично пътуване на религиозни открития.