Skip Bayless Talks Show Prep & Verbal Sparing със Shannon Sharpe на „Безспорен“

Домакинът, автор и журналист на 'Skip and Shannon: Undisputed' също ни дава своите най-добри спортни истории на 2019 година.