„Спасен от плевнята Дан Маккернан при оставяне на техниката, за да започне животно в светилището (ВИДЕО)

Видеоклипът на звездата на Animal Planet разговаря с нас от светилището в Барн заедно с някои от спасените му кози и сподели своите удобни телевизионни снимки.