'Ходещи мъртви' в ролите членове да изразят своите герои през октомври 'Робот пиле' Специални

Гласовият актьорски състав ще включва настоящи и бивши членове на актьора на AMC.