Розамунд Пайк е „радиоактивна“ в биографичния филм на Мария Кюри на Amazon

Продуцентът Пол Уебстър визуализира филма, изобразяващ историята на родения в Полша физик.