Натали Дормер играе 4 различни роли в „Пени страшен: Градът на ангелите“

Тя се опитва да избере любимата си!