Телевизионните роли, които помогнаха да се прекъсне Арън Пол, да намери пътя

Какви бяха най-влиятелните телевизионни роли на Арън Пол преди да пристигне на „The Path“ на Hulu? Актьорът споделя спомените си.