Създателят на „P-Valley“ Катори Хол визуализира посланието на драмата за овластяване

Освен това тя дразни какво предстои в новата поредица Starz.