Доклад за малцинствата: Предварителните кутии не могат да избягат (или да забравят) своето минало или бъдеще, разрешаващо престъпления

Тази сериализация на оригиналния филм се фокусира върху предмишниците, вече всички пораснали, тъй като се опитват да контролират текущите си визии.