Ерин Хейс на тема „Връзката на медицинската полиция с„ Детска болница “

Плюс това, тя се отваря за обединението отново с бившите си колеги и се разлива по снимките в чужбина.