„Най -добрите любители на готвачите“, „Добър бой“ на Манди Патинкин, Месец на Елвис, Марта се спуска и мръсна, „Без внезапно движение“

Селективен критичен контролен списък на забележителна телевизия в четвъртък.