„Невинният човек“ на Netflix изследва един град, две убийства и четири грешни присъди

Авторът Джон Гришам за това как неговите документи за истинско престъпление демонстрират ужасяващите недостатъци в правосъдната система.