Табуто на Black Eyed Peas визуализира PBS 'Doc, отпразнувайки родни влияния в поп музиката

Табу говори за новия филм „Независим обектив“.