Производители на вкусове: Лайла Али обича да помага на семейства в нужда от „Домашен прост“

Али обяснява: „Някои от семействата, които срещам, бяха поразени от трагедия и наистина се нуждаят от тласък на морала“.