Високата поддръжка преминава от уеб серия към HBO, но не се промени много

Все още става дума за клиентите на търговец на плевели, наречен „Гайът“. 'Той е различен за всеки', казва съ-създателят Катя Блихфелд.