Peacock поръчва нова научна поредица „Краят е най“ с домакин, Who Else, Bill Nye

Ученият и стрийминг услугата се обединяват, за да хвърлят светлина върху глобалните бедствия.