9 семейни момента, които превръщат „дъщеря от друга майка“ в задължителен

Този внос с превключване при раждане показва две майки, които се научават да създават нов вид семейство.