„Monk“ се присъединява към „Columbo“ в мрежата на MeTV за мистериозен блок

Стрелките за решаване на престъпления завземат неделя вечер.