Драмата на PBS „COBRA“ напомня на зрителите, че „Политиците са хора“

Интензивният внос от шест епизода с Робърт Карлайл вижда британското правителство да се измъчва от природно бедствие.