ГЛЕДАЙТЕ: Попът образува неприятен клик

Британците имат свои доста малки лъжци и стигат до основния кабел.