Финалът на „Нов Амстердам“, изгубеният филм на Ромеро, „Супермен и Лоис“ става нервен

Селективен критичен контролен списък на забележителна вторник телевизия.