„Страница за знаменитости“ носи позитивност на Холивуд

Онези други вестници на знаменитостите показват по-добро преместване!