Предизвикателствата на ABC 'Castaways' 12 състезатели ще оцелеят

„Саморефлексията може да бъде оглушителна“, казва ЕП Грант Калер.