Създателят на „Черно лято“ казва, че никой не е безопасен в „Z-Nation“ Spinoff

Всеки епизод включва различно преживяване на героите.