„Позвъни на майка си“, „Потърси супермаркета“ на Кира Седжвик и още нови есенни шоута на ABC

Мрежата разкри графика си за 2020-2021 г.