Неделя телевизионни рейтинги: '60 минути 'Нощ на правилата, наградите за BET се показват с уважение

Как триото на игрите на ABC показа в сравнение с конкуренцията?