Еми през деня: Вижте пълния списък на победителите в цифрова драма

Amazon пое водещата роля като най -големият победител в областта на цифровите технологии за тази година.