Запознайте се с „Аманда на спасението“ на звездите на планетата за животни

Аманда Гизе и спасява кучета със специални нужди с помощта на своята човешка и четирикрака глутница.