SNL Stars Branch Out за Алберт, филм за коледно дърво на Никелодеон

Боби Майнихан и Сашеер Замата водят актьорски състав от комедийните хора в новата празнична почерпка.