„Въздушните бедствия“ на Smithsonian Channel е авиационната версия на „CSI“

Тази поредица не е филм за седмицата, но е изпълнен с мистерии, които трябва да бъдат разгадани.